k.ú.: 705811 - Nová Ves pod Pleší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540889 - Nová Ves pod Pleší NUTS5 CZ020B540889
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 825 4032319
zahrada 656 452973
ovoc. sad 8 28588
travní p. 159 483198
lesní poz 121 5060865
vodní pl. nádrž přírodní 5 22629
vodní pl. nádrž umělá 5 2028
vodní pl. tok přirozený 17 7369
vodní pl. tok umělý 2 2282
vodní pl. zamokřená pl. 1 108
zast. pl. společný dvůr 9 2902
zast. pl. zbořeniště 9 2647
zast. pl. 935 156631
ostat.pl. dráha 1 34433
ostat.pl. dálnice 5 113183
ostat.pl. jiná plocha 154 76376
ostat.pl. manipulační pl. 34 41450
ostat.pl. neplodná půda 80 154623
ostat.pl. ostat.komunikace 223 180588
ostat.pl. silnice 50 151292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12485
ostat.pl. zeleň 5 7691
Celkem KN 3308 11026660
Par. KMD 3308 11026660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 314
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 247
č.e. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 18
Celkem BUD 906
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 9
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 22
Celkem JED 53
LV 1063
spoluvlastník 1433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 30.09.2020 05:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička