k.ú.: 705811 - Nová Ves pod Pleší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540889 - Nová Ves pod Pleší NUTS5 CZ020B540889
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 4035913
zahrada 653 453856
ovoc. sad 8 28588
travní p. 159 483367
lesní poz 121 5060865
vodní pl. nádrž přírodní 5 22629
vodní pl. nádrž umělá 5 2028
vodní pl. tok přirozený 17 7369
vodní pl. tok umělý 2 2282
vodní pl. zamokřená pl. 1 108
zast. pl. společný dvůr 9 2902
zast. pl. zbořeniště 9 2647
zast. pl. 902 152322
ostat.pl. dráha 1 34433
ostat.pl. dálnice 5 113183
ostat.pl. jiná plocha 150 75946
ostat.pl. manipulační pl. 34 41450
ostat.pl. neplodná půda 80 154686
ostat.pl. ostat.komunikace 221 180593
ostat.pl. silnice 50 151292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12485
ostat.pl. zeleň 5 7691
Celkem KN 3264 11026635
Par. KMD 3264 11026635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 171
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 277
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 249
č.e. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 18
Celkem BUD 871
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 9
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 20
Celkem JED 51
LV 1059
spoluvlastník 1435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 16:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.