k.ú.: 705802 - Nová Ves nad Popelkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577341 - Nová Ves nad Popelkou NUTS5 CZ0514577341
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 5010619
zahrada 308 227546
ovoc. sad 14 17380
travní p. mez, stráň 3 519
travní p. 966 2873283
lesní poz 406 2899258
vodní pl. nádrž umělá 1 1373
vodní pl. rybník 3 14559
vodní pl. tok přirozený 18 33211
vodní pl. tok umělý 11 8239
zast. pl. společný dvůr 2 138
zast. pl. zbořeniště 21 6699
zast. pl. 465 125879
ostat.pl. dráha 12 69811
ostat.pl. jiná plocha 85 91473
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 13
ostat.pl. manipulační pl. 174 59574
ostat.pl. neplodná půda 292 224470
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1362
ostat.pl. ostat.komunikace 425 408098
ostat.pl. pohřeb. 2 4747
ostat.pl. silnice 18 46364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17087
ostat.pl. zeleň 2 770
Celkem KN 3582 12142472
Par. DKM 1488 10024253
Par. KMD 2094 2118219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 204
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 58
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 440
byt.z. byt 6
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 12
LV 478
spoluvlastník 692

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2022
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 08.07.2022 Přesah KoPÚ Syřenov - 4 parcely o 9000m2.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.08.2022 05:37

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.