k.ú.: 705705 - Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598143 - Frýdlant nad Ostravicí NUTS5 CZ0802598143
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 609 1308563
zahrada 536 390885
ovoc. sad 3 7175
travní p. 671 1531625
lesní poz 266 644628
vodní pl. rybník 8 5046
vodní pl. tok přirozený 165 140608
vodní pl. zamokřená pl. 32 22072
zast. pl. zbořeniště 6 1084
zast. pl. 785 171249
ostat.pl. jiná plocha 243 118733
ostat.pl. manipulační pl. 12 38073
ostat.pl. neplodná půda 245 188695
ostat.pl. ostat.komunikace 375 176414
ostat.pl. silnice 2 21307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 20196
ostat.pl. zeleň 4 2755
Celkem KN 3993 4789108
Par. DKM 1 58
Par. KMD 3992 4789050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 456
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 6
Celkem BUD 769
byt.z. byt 16
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 24
LV 924
spoluvlastník 1272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 23.09.2020 13:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička