k.ú.: 705691 - Nová Ves u Heřmanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596213 - Nová Ves NUTS5 CZ0635596213
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 1941978
zahrada 98 77704
travní p. 223 502313
lesní poz 130 1350816
vodní pl. nádrž umělá 7 4418
vodní pl. rybník 2 38604
vodní pl. tok přirozený 1 1593
vodní pl. tok umělý 47 7971
zast. pl. zbořeniště 2 151
zast. pl. 93 36410
ostat.pl. jiná plocha 31 19329
ostat.pl. manipulační pl. 23 18749
ostat.pl. neplodná půda 128 79859
ostat.pl. ostat.komunikace 78 55644
ostat.pl. silnice 4 15061
ostat.pl. zeleň 19 3064
Celkem KN 1375 4153664
Par. KMD 1375 4153664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 88
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 128
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 10:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.