k.ú.: 705616 - Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 107630
zahrada 73 52855
travní p. 228 613352
lesní poz les(ne hospodář) 1 4097
lesní poz 63 3768523
vodní pl. nádrž umělá 1 124
vodní pl. zamokřená pl. 2 816
zast. pl. společný dvůr 3 1052
zast. pl. zbořeniště 7 1243
zast. pl. 86 17034
ostat.pl. jiná plocha 51 30809
ostat.pl. manipulační pl. 3 2298
ostat.pl. neplodná půda 25 18672
ostat.pl. ostat.komunikace 27 18947
ostat.pl. silnice 6 46801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1530
Celkem KN 591 4685783
Par. DKM 591 4685783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 82
LV 127
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2002
THM-V 1:1000 01.05.1980 30.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 13:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.