k.ú.: 705403 - Čakovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 598291 - Čakovičky NUTS5 CZ0206598291
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 300 2272556
zahrada 305 253710
travní p. 20 76120
lesní poz 13 68835
vodní pl. nádrž přírodní 1 3762
vodní pl. nádrž umělá 2 7160
vodní pl. tok přirozený 53 13649
vodní pl. tok umělý 5 472
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 361 105091
ostat.pl. dráha 2 1702
ostat.pl. jiná plocha 68 25977
ostat.pl. manipulační pl. 15 9804
ostat.pl. neplodná půda 49 140092
ostat.pl. ostat.komunikace 66 78843
ostat.pl. silnice 9 33400
ostat.pl. zeleň 14 48872
Celkem KN 1284 3140259
Par. DKM 3 6991
Par. KMD 1281 3133268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 268
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 352
LV 408
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 08:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.