k.ú.: 705403 - Čakovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 598291 - Čakovičky NUTS5 CZ0206598291
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 2307892
zahrada 298 250291
ovoc. sad 2 286
travní p. 25 47577
lesní poz 13 68835
vodní pl. nádrž přírodní 1 3762
vodní pl. nádrž umělá 3 7164
vodní pl. tok přirozený 47 12135
vodní pl. tok umělý 5 472
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 347 104319
ostat.pl. dráha 2 1702
ostat.pl. jiná plocha 58 25969
ostat.pl. manipulační pl. 19 11208
ostat.pl. neplodná půda 50 139757
ostat.pl. ostat.komunikace 63 75307
ostat.pl. silnice 11 34323
ostat.pl. zeleň 13 48861
Celkem KN 1289 3140074
Par. DKM 4 7281
Par. KMD 1285 3132793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 266
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 341
LV 410
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.05.2019 14:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.