k.ú.: 705403 - Čakovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 598291 - Čakovičky NUTS5 CZ0206598291
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 2267076
zahrada 305 253710
travní p. 20 76120
lesní poz 13 68835
vodní pl. nádrž přírodní 1 3762
vodní pl. nádrž umělá 2 7160
vodní pl. tok přirozený 53 13649
vodní pl. tok umělý 5 472
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 360 105091
ostat.pl. dráha 2 1702
ostat.pl. jiná plocha 68 25977
ostat.pl. manipulační pl. 15 9804
ostat.pl. neplodná půda 49 140092
ostat.pl. ostat.komunikace 67 84323
ostat.pl. silnice 10 33400
ostat.pl. zeleň 14 48872
Celkem KN 1284 3140259
Par. DKM 3 6991
Par. KMD 1281 3133268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 268
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 352
LV 406
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 18.09.2020 10:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.