k.ú.: 705403 - Čakovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 598291 - Čakovičky NUTS5 CZ0206598291
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 2273172
zahrada 299 253334
ovoc. sad 2 286
travní p. 20 76120
lesní poz 13 68835
vodní pl. nádrž přírodní 1 3762
vodní pl. nádrž umělá 2 7160
vodní pl. tok přirozený 53 13649
vodní pl. tok umělý 5 472
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 346 104325
ostat.pl. dráha 2 1702
ostat.pl. jiná plocha 60 26042
ostat.pl. manipulační pl. 14 9817
ostat.pl. neplodná půda 49 140092
ostat.pl. ostat.komunikace 61 78327
ostat.pl. silnice 8 34137
ostat.pl. zeleň 14 48872
Celkem KN 1252 3140318
Par. DKM 3 6991
Par. KMD 1249 3133327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 266
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 340
LV 407
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 17.02.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.