k.ú.: 705390 - Nová Ves u Nelahozevsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535117 - Nová Ves NUTS5 CZ0206535117
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 3195110
zahrada 243 112714
ovoc. sad 20 39194
travní p. 39 51766
lesní poz 56 445579
vodní pl. nádrž umělá 1 500
vodní pl. tok přirozený 9 1291
vodní pl. tok umělý 50 33552
zast. pl. společný dvůr 9 703
zast. pl. zbořeniště 7 954
zast. pl. 277 93140
ostat.pl. dálnice 15 114780
ostat.pl. jiná plocha 74 24766
ostat.pl. manipulační pl. 42 60126
ostat.pl. neplodná půda 194 177141
ostat.pl. ostat.komunikace 142 253856
ostat.pl. silnice 27 102515
ostat.pl. skládka 1 516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9674
ostat.pl. zeleň 36 40930
Celkem KN 1695 4758807
Par. DKM 664 4091023
Par. KMD 1031 667784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 142
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 3
LV 391
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:2000 29.06.2016
DKM-KPÚ 19.03.2016 1:1000 30.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.