k.ú.: 705292 - Dívčí Kopy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 529753 - Dívčí Kopy NUTS5 CZ0313529753
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1116930
zahrada 55 51215
ovoc. sad 1 7048
travní p. 236 722408
lesní poz les s budovou 2 74
lesní poz 97 628250
vodní pl. rybník 7 42329
vodní pl. tok přirozený 1 786
vodní pl. tok umělý 46 11368
vodní pl. zamokřená pl. 4 1234
zast. pl. zbořeniště 1 161
zast. pl. 94 33690
ostat.pl. jiná plocha 68 26875
ostat.pl. manipulační pl. 6 2005
ostat.pl. neplodná půda 9 15660
ostat.pl. ostat.komunikace 42 45245
ostat.pl. silnice 3 19117
ostat.pl. zeleň 2 61
Celkem KN 773 2724456
Par. KMD 773 2724456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 92
LV 127
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.09.2020 16:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička