k.ú.: 705250 - Nová Role - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555398 - Nová Role NUTS5 CZ0412555398
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 6 433100
orná půda 49 687738
zahrada 653 256288
ovoc. sad 14 25057
travní p. 297 1965841
lesní poz les(ne hospodář) 123 2107412
lesní poz ostat.komunikace 1 285
lesní poz 3 125181
vodní pl. nádrž umělá 11 257634
vodní pl. rybník 18 100707
vodní pl. tok přirozený 7 126776
vodní pl. tok umělý 15 12856
vodní pl. zamokřená pl. 12 11019
zast. pl. společný dvůr 4 417
zast. pl. zbořeniště 24 11128
zast. pl. 1311 221226
ostat.pl. dobývací prost. 6 50529
ostat.pl. dráha 7 115351
ostat.pl. jiná plocha 232 318458
ostat.pl. manipulační pl. 55 132002
ostat.pl. neplodná půda 129 159546
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 367
ostat.pl. ostat.komunikace 217 258397
ostat.pl. pohřeb. 2 5483
ostat.pl. silnice 13 65433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 63270
ostat.pl. zeleň 36 100954
Celkem KN 3256 7612455
Par. DKM 3256 7612455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 51
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 184
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. garáž 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 569
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 139
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1262
byt.z. byt 1300
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 10
Celkem JED 1339
LV 2441
spoluvlastník 4152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2004
THM-G 1:2000 01.01.1982 22.12.2004 kromě SZ cípu
THM-V 1:2000 01.01.1982 22.12.2004 SZ cíp
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 06.06.2020 07:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.