k.ú.: 705071 - Nová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534137 - Kluky NUTS5 CZ0205534137
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2537917
zahrada 53 48983
ovoc. sad 10 44847
travní p. 19 41991
lesní poz 31 132446
vodní pl. rybník 7 9204
vodní pl. tok přirozený 7 3447
vodní pl. tok umělý 12 7615
zast. pl. společný dvůr 11 3797
zast. pl. zbořeniště 2 487
zast. pl. 70 38694
ostat.pl. jiná plocha 13 27491
ostat.pl. manipulační pl. 35 41096
ostat.pl. neplodná půda 58 246364
ostat.pl. ostat.komunikace 61 82364
ostat.pl. pohřeb. 1 500
ostat.pl. silnice 1 12025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8676
ostat.pl. zeleň 3 7335
Celkem KN 744 3295279
Par. KMD 744 3295279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 65
LV 162
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 00:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.