k.ú.: 705071 - Nová Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534137 - Kluky NUTS5 CZ0205534137
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2537886
zahrada 53 49635
ovoc. sad 11 44717
travní p. 19 41929
lesní poz 35 131772
vodní pl. rybník 7 9204
vodní pl. tok přirozený 7 3487
vodní pl. tok umělý 12 7615
zast. pl. společný dvůr 11 3797
zast. pl. zbořeniště 2 487
zast. pl. 71 39099
ostat.pl. jiná plocha 13 27491
ostat.pl. manipulační pl. 35 41096
ostat.pl. neplodná půda 59 245892
ostat.pl. ostat.komunikace 65 82239
ostat.pl. pohřeb. 1 524
ostat.pl. silnice 3 12025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8676
ostat.pl. zeleň 3 7335
Celkem KN 757 3294906
Par. KMD 757 3294906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 66
LV 162
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 19:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.