k.ú.: 705039 - Nová Dědina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588814 - Nová Dědina NUTS5 CZ0721588814
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 1224387
zahrada 244 181416
ovoc. sad 18 72298
travní p. 341 758123
lesní poz 37 4530306
vodní pl. nádrž umělá 6 4328
vodní pl. tok přirozený 3 1643
vodní pl. zamokřená pl. 1 785
zast. pl. 246 85864
ostat.pl. jiná plocha 187 317663
ostat.pl. manipulační pl. 37 63918
ostat.pl. neplodná půda 150 180421
ostat.pl. ostat.komunikace 173 92006
ostat.pl. pohřeb. 1 2338
ostat.pl. silnice 49 43694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3510
ostat.pl. zeleň 29 560
Celkem KN 1932 7563260
Par. DKM 2 2147
Par. KMD 1930 7561113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 236
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 405
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2017
KM-D 1:1000 10.05.2000 06.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 04:22

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.