k.ú.: 705012 - Nová Cerekev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1072 4871978
zahrada 348 217039
travní p. 940 1038576
lesní poz 164 637731
vodní pl. nádrž umělá 45 5888
vodní pl. rybník 10 33701
vodní pl. tok přirozený 10 17439
vodní pl. tok umělý 190 24402
vodní pl. zamokřená pl. 3 1929
zast. pl. společný dvůr 31 6517
zast. pl. zbořeniště 13 3163
zast. pl. 439 132366
ostat.pl. dráha 8 87352
ostat.pl. jiná plocha 112 79579
ostat.pl. manipulační pl. 88 93561
ostat.pl. neplodná půda 45 22911
ostat.pl. ostat.komunikace 138 115908
ostat.pl. pohřeb. 8 8478
ostat.pl. silnice 67 100178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 20190
ostat.pl. zeleň 5 9290
Celkem KN 3747 7528176
Par. KMD 3747 7528176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 99
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 9
Celkem JED 30
LV 536
spoluvlastník 733

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1829 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička