k.ú.: 704881 - Noskov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552704 - Mladá Vožice NUTS5 CZ0317552704
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 630
orná půda 380 2423209
zahrada 127 95532
travní p. 197 413952
lesní poz 153 1426212
vodní pl. nádrž umělá 5 13275
vodní pl. rybník 4 52143
vodní pl. tok umělý 48 9260
vodní pl. zamokřená pl. 11 24526
zast. pl. 114 45959
ostat.pl. jiná plocha 57 52313
ostat.pl. manipulační pl. 9 19149
ostat.pl. mez, stráň 8 2462
ostat.pl. neplodná půda 30 13466
ostat.pl. ostat.komunikace 67 70509
ostat.pl. silnice 1 25108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 692
ostat.pl. zeleň 19 14005
Celkem KN 1233 4702402
Par. KMD 1233 4702402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 111
LV 171
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2017
KM-D 1:2000 13.06.2000 27.02.2017
S-SK GS 1:2880 1830 13.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 00:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička