k.ú.: 704865 - Nosislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584720 - Nosislav NUTS5 CZ0643584720
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5685 10175636
vinice 1624 1023890
zahrada 385 191071
ovoc. sad 400 736303
travní p. 259 219287
lesní poz 327 3090450
vodní pl. nádrž přírodní 1 1139
vodní pl. nádrž umělá 3 9774
vodní pl. tok přirozený 168 251635
vodní pl. tok umělý 8 3455
vodní pl. zamokřená pl. 4 5334
zast. pl. společný dvůr 10 2566
zast. pl. zbořeniště 15 2747
zast. pl. 691 235444
ostat.pl. dálnice 2 59719
ostat.pl. jiná plocha 1213 420226
ostat.pl. manipulační pl. 28 29226
ostat.pl. neplodná půda 1153 172702
ostat.pl. ostat.komunikace 878 297662
ostat.pl. pohřeb. 8 6648
ostat.pl. silnice 126 97184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 21148
ostat.pl. zeleň 11 7371
Celkem KN 13009 17060617
Par. DKM 13009 17060617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 241
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 210
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 655
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 17
LV 1256
spoluvlastník 1750

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1989 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 29.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička