k.ú.: 704831 - Květuš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549452 - Chyšky NUTS5 CZ0314549452
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1252350
zahrada 83 59162
travní p. 394 1610996
lesní poz 44 781971
vodní pl. nádrž přírodní 8 3508
vodní pl. nádrž umělá 3 3708
vodní pl. rybník 5 17344
vodní pl. tok přirozený 2 687
vodní pl. tok umělý 8 3178
vodní pl. zamokřená pl. 2 15808
zast. pl. společný dvůr 9 569
zast. pl. zbořeniště 4 1030
zast. pl. 93 54721
ostat.pl. jiná plocha 38 68439
ostat.pl. manipulační pl. 12 26536
ostat.pl. neplodná půda 124 128985
ostat.pl. ostat.komunikace 58 62236
ostat.pl. silnice 8 24642
Celkem KN 1095 4115870
Par. KMD 1095 4115870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 93
LV 134
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1834 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.