k.ú.: 704806 - Nosálov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531707 - Nosálov NUTS5 CZ0206531707
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 2418315
zahrada 114 85449
ovoc. sad 4 10848
travní p. 156 353281
lesní poz 307 2598845
vodní pl. nádrž umělá 2 1226
zast. pl. společný dvůr 5 1479
zast. pl. zbořeniště 2 365
zast. pl. 117 57577
ostat.pl. jiná plocha 61 50040
ostat.pl. manipulační pl. 43 18662
ostat.pl. neplodná půda 109 98289
ostat.pl. ostat.komunikace 90 89436
ostat.pl. silnice 2 43919
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3107
Celkem KN 1409 5830838
Par. KMD 1409 5830838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 107
LV 161
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 25.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.09.2020 14:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička