k.ú.: 704792 - Libovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531707 - Nosálov NUTS5 CZ0206531707
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1314479
zahrada 106 56439
ovoc. sad 8 38620
travní p. 164 557468
lesní poz 560 2821379
vodní pl. nádrž umělá 8 10497
vodní pl. tok umělý 4 2367
zast. pl. společný dvůr 8 4493
zast. pl. zbořeniště 2 727
zast. pl. 86 31812
ostat.pl. jiná plocha 106 164411
ostat.pl. manipulační pl. 19 26548
ostat.pl. neplodná půda 90 113298
ostat.pl. ostat.komunikace 94 82925
ostat.pl. pohřeb. 1 1083
ostat.pl. silnice 10 38616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1284
ostat.pl. zeleň 2 1282
Celkem KN 1469 5267728
Par. DKM 3 3418
Par. KMD 1466 5264310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 86
LV 167
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 25.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 29.09.2020 16:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička