k.ú.: 704725 - Nížkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 566 6022565
zahrada 170 78308
travní p. 513 2006371
lesní poz 344 3228005
vodní pl. nádrž umělá 6 9041
vodní pl. rybník 10 37349
vodní pl. tok přirozený 107 40256
vodní pl. tok umělý 22 20877
vodní pl. zamokřená pl. 9 12557
zast. pl. společný dvůr 1 358
zast. pl. zbořeniště 5 651
zast. pl. 417 147585
ostat.pl. dráha 3 75983
ostat.pl. jiná plocha 161 121351
ostat.pl. manipulační pl. 85 154516
ostat.pl. neplodná půda 74 56865
ostat.pl. ostat.komunikace 206 254684
ostat.pl. pohřeb. 3 8104
ostat.pl. silnice 11 62423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10013
ostat.pl. zeleň 2 1962
Celkem KN 2722 12349824
Par. DKM 399 2968009
Par. KMD 2323 9381815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 119
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 75
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 376
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 9
Celkem JED 25
LV 391
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
DKM 1:1000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 07:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička