k.ú.: 704725 - Nížkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 6022598
zahrada 168 78633
travní p. 513 2006371
lesní poz 344 3228005
vodní pl. nádrž umělá 6 9041
vodní pl. rybník 10 37349
vodní pl. tok přirozený 107 40256
vodní pl. tok umělý 22 20877
vodní pl. zamokřená pl. 9 12557
zast. pl. společný dvůr 1 358
zast. pl. zbořeniště 5 651
zast. pl. 411 147275
ostat.pl. dráha 3 75983
ostat.pl. jiná plocha 157 121028
ostat.pl. manipulační pl. 82 154516
ostat.pl. neplodná půda 74 56944
ostat.pl. ostat.komunikace 205 254839
ostat.pl. pohřeb. 3 8104
ostat.pl. silnice 10 62423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10045
ostat.pl. zeleň 2 1962
Celkem KN 2688 12349815
Par. DKM 399 2968009
Par. KMD 2289 9381806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 117
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 74
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 369
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 9
Celkem JED 25
LV 386
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
DKM 1:1000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.