k.ú.: 704717 - Buková u Nížkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1928866
zahrada 47 21667
travní p. 113 463401
lesní poz 61 510494
vodní pl. nádrž umělá 1 5130
vodní pl. rybník 2 3515
vodní pl. tok přirozený 22 36103
zast. pl. společný dvůr 1 96
zast. pl. zbořeniště 3 388
zast. pl. 75 27672
ostat.pl. dráha 4 100629
ostat.pl. jiná plocha 26 16390
ostat.pl. neplodná půda 9 8719
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48292
ostat.pl. silnice 6 36675
Celkem KN 571 3208037
Par. DKM 125 722237
Par. KMD 446 2485800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 86
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
DKM 1:1000 16.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 17:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.