k.ú.: 704679 - Nivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592439 - Nivnice NUTS5 CZ0722592439
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2589 17366385
zahrada 1333 586746
ovoc. sad 6 18771
travní p. 628 2462189
lesní poz les(ne hospodář) 77 230666
lesní poz 307 1270277
vodní pl. nádrž umělá 2 28353
vodní pl. tok přirozený 129 460015
vodní pl. zamokřená pl. 3 6260
zast. pl. zbořeniště 54 6644
zast. pl. 1376 434590
ostat.pl. jiná plocha 463 297237
ostat.pl. manipulační pl. 330 209032
ostat.pl. neplodná půda 196 176474
ostat.pl. ostat.komunikace 480 760200
ostat.pl. pohřeb. 3 9248
ostat.pl. silnice 42 150941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 40720
ostat.pl. zeleň 554 961998
Celkem KN 8585 25476746
Par. DKM 8585 25476746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 1015
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 11
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 36
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 5
Celkem BUD 1294
byt.z. byt 86
obč.z. byt 8
Celkem JED 94
LV 2193
spoluvlastník 3015

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2019 1:1000 29.01.2019 *)
DKM 1:1000 27.11.2008
THM-V 1:2000 01.01.1976 27.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 01:22

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.