k.ú.: 704679 - Nivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592439 - Nivnice NUTS5 CZ0722592439
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2563 17363401
zahrada 1334 585177
ovoc. sad 6 18771
travní p. 624 2462740
lesní poz les(ne hospodář) 77 230666
lesní poz 307 1270277
vodní pl. nádrž umělá 2 28353
vodní pl. tok přirozený 129 460015
vodní pl. zamokřená pl. 3 6260
zast. pl. zbořeniště 36 4572
zast. pl. 1375 435740
ostat.pl. jiná plocha 408 299400
ostat.pl. manipulační pl. 69 216352
ostat.pl. neplodná půda 195 176474
ostat.pl. ostat.komunikace 468 755643
ostat.pl. pohřeb. 5 9302
ostat.pl. silnice 42 150941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 40720
ostat.pl. zeleň 553 961942
Celkem KN 8209 25476746
Par. DKM 8209 25476746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 1021
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 11
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 36
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 5
Celkem BUD 1299
byt.z. byt 86
obč.z. byt 8
Celkem JED 94
LV 2195
spoluvlastník 2998

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2019 1:1000 29.01.2019 *)
DKM 1:1000 27.11.2008
THM-V 1:2000 01.01.1976 27.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.09.2020 20:07

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.