k.ú.: 704610 - Nimpšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591238 - Nimpšov NUTS5 CZ0634591238
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 772551
zahrada 65 29420
travní p. 76 93425
vodní pl. rybník 1 13401
vodní pl. tok přirozený 2 194
vodní pl. tok umělý 25 6119
zast. pl. 63 22654
ostat.pl. jiná plocha 1 41
ostat.pl. neplodná půda 1 2129
ostat.pl. ostat.komunikace 11 25378
ostat.pl. silnice 3 9728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6705
Celkem KN 415 981745
Par. KMD 415 981745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. shromaž. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 63
LV 75
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
KM-D 1:2000 22.12.2000 31.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 22.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička