k.ú.: 704555 - Nikolčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584711 - Nikolčice NUTS5 CZ0644584711
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 11864113
vinice 138 551265
zahrada 368 156174
ovoc. sad 7 230416
travní p. 99 140791
lesní poz les(ne hospodář) 2 1219
lesní poz 107 1476043
vodní pl. nádrž umělá 2 27288
vodní pl. tok přirozený 22 73464
vodní pl. tok umělý 4 2956
vodní pl. zamokřená pl. 1 19156
zast. pl. společný dvůr 8 3369
zast. pl. zbořeniště 6 1051
zast. pl. 463 167432
ostat.pl. dráha 1 6276
ostat.pl. jiná plocha 276 392969
ostat.pl. manipulační pl. 113 129888
ostat.pl. neplodná půda 91 324797
ostat.pl. ostat.komunikace 146 402499
ostat.pl. pohřeb. 2 2804
ostat.pl. silnice 12 40732
ostat.pl. skládka 17 27032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25487
ostat.pl. zeleň 28 2568
Celkem KN 2520 16069789
EN 13 321879
PK 2970 10665701
Celkem ZE 2983 10987580
Par. KMD 1492 880129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 229
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 440
LV 778
spoluvlastník 1071

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička