k.ú.: 704474 - Nezvěstice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558141 - Nezvěstice NUTS5 CZ0323558141
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2326126
zahrada 433 285646
ovoc. sad 2 5848
travní p. 209 999803
lesní poz les s budovou 2 60
lesní poz 36 528078
vodní pl. nádrž umělá 3 21186
vodní pl. tok přirozený 10 79399
vodní pl. tok umělý 10 22478
zast. pl. společný dvůr 1 811
zast. pl. zbořeniště 1 1184
zast. pl. 633 165201
ostat.pl. dráha 10 75625
ostat.pl. jiná plocha 212 154138
ostat.pl. manipulační pl. 18 46793
ostat.pl. neplodná půda 33 19015
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4294
ostat.pl. ostat.komunikace 185 177325
ostat.pl. pohřeb. 1 4834
ostat.pl. silnice 29 61653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 39075
ostat.pl. zeleň 13 5504
Celkem KN 2023 5024076
Par. DKM 2023 5024076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 337
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 88
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 610
byt.z. byt 80
obč.z. byt 4
Celkem JED 84
LV 766
spoluvlastník 1105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.03.2014 1:1000 28.03.2014 *)
DKM 1:1000 09.11.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1988 28.03.2014 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 18.09.2020 09:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.