k.ú.: 704458 - Nezdřev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540102 - Nezdřev NUTS5 CZ0324540102
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1370203
zahrada 110 91141
travní p. 107 876218
lesní poz 82 266191
vodní pl. nádrž umělá 12 23129
vodní pl. rybník 2 229497
vodní pl. tok umělý 13 14313
vodní pl. zamokřená pl. 9 24377
zast. pl. společný dvůr 1 521
zast. pl. 109 39551
ostat.pl. jiná plocha 73 51875
ostat.pl. manipulační pl. 3 13952
ostat.pl. neplodná půda 8 3524
ostat.pl. ostat.komunikace 38 60291
ostat.pl. silnice 4 31466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5556
ostat.pl. zeleň 13 26035
Celkem KN 705 3127840
Par. DKM 403 2946634
Par. KMD 302 181206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 106
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 3
Celkem JED 9
LV 106
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2014
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
S-SK GS 1:2880 1837 04.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 30.09.2020 18:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička