k.ú.: 704431 - Pohorsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556815 - Nezdice na Šumavě NUTS5 CZ0322556815
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 281165
zahrada 95 34068
ovoc. sad 3 2893
travní p. 141 689844
lesní poz 61 761310
vodní pl. nádrž umělá 4 3103
vodní pl. tok přirozený 2 719
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 2 634
zast. pl. 87 20054
ostat.pl. jiná plocha 39 15523
ostat.pl. manipulační pl. 2 526
ostat.pl. neplodná půda 157 102437
ostat.pl. ostat.komunikace 79 52957
ostat.pl. silnice 14 8847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3176
ostat.pl. zeleň 2 2344
Celkem KN 751 1979617
Par. KMD 751 1979617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 86
LV 129
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 01:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.