k.ú.: 704423 - Nezdice na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556815 - Nezdice na Šumavě NUTS5 CZ0322556815
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 1130798
zahrada 306 195374
ovoc. sad 19 43860
travní p. 592 1714221
lesní poz 273 7141101
vodní pl. nádrž umělá 21 12716
vodní pl. tok přirozený 76 15670
vodní pl. tok umělý 43 8750
zast. pl. společný dvůr 4 91
zast. pl. zbořeniště 7 959
zast. pl. 301 75072
ostat.pl. dobývací prost. 1 2305
ostat.pl. jiná plocha 68 152574
ostat.pl. manipulační pl. 17 22656
ostat.pl. neplodná půda 361 245944
ostat.pl. ostat.komunikace 202 116186
ostat.pl. silnice 28 40674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10604
ostat.pl. zeleň 1 302
Celkem KN 2709 10929857
Par. KMD 2709 10929857
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 186
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 293
LV 437
spoluvlastník 699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 19.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 17:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.