k.ú.: 704423 - Nezdice na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556815 - Nezdice na Šumavě NUTS5 CZ0322556815
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 1130798
zahrada 307 195713
ovoc. sad 19 43860
travní p. 592 1713902
lesní poz 273 7140990
vodní pl. nádrž umělá 21 12716
vodní pl. tok přirozený 76 15670
vodní pl. tok umělý 43 8750
zast. pl. společný dvůr 3 71
zast. pl. zbořeniště 7 959
zast. pl. 301 75036
ostat.pl. dobývací prost. 1 2305
ostat.pl. jiná plocha 68 152574
ostat.pl. manipulační pl. 17 22656
ostat.pl. neplodná půda 363 246055
ostat.pl. ostat.komunikace 203 116186
ostat.pl. silnice 28 40674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 10604
ostat.pl. zeleň 1 302
Celkem KN 2712 10929821
Par. KMD 2712 10929821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 186
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 293
LV 437
spoluvlastník 699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 19.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 06:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.