k.ú.: 704415 - Nezdenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592421 - Nezdenice NUTS5 CZ0722592421
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 3275291
zahrada 265 182577
ovoc. sad 4 16546
travní p. 306 1999465
lesní poz 51 2112297
vodní pl. nádrž umělá 2 118
vodní pl. tok přirozený 73 56697
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. společný dvůr 2 709
zast. pl. zbořeniště 7 1318
zast. pl. 317 128831
ostat.pl. dráha 5 38506
ostat.pl. jiná plocha 131 96436
ostat.pl. manipulační pl. 11 30664
ostat.pl. neplodná půda 33 38572
ostat.pl. ostat.komunikace 151 239432
ostat.pl. pohřeb. 6 7229
ostat.pl. silnice 58 88477
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12076
ostat.pl. zeleň 3 19475
Celkem KN 1930 8345046
Par. KMD 1930 8345046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 232
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 4
Celkem BUD 311
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 446
spoluvlastník 733

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK ŠD 1:2500 1939 17.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 25.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička