k.ú.: 704377 - Nezabudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 598585 - Nezabudice NUTS5 CZ020C598585
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21212 - Křivoklát

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 1665054
zahrada 120 94445
ovoc. sad 11 45773
travní p. 153 370799
lesní poz les s budovou 12 532
lesní poz 107 4264898
vodní pl. tok přirozený 13 221667
vodní pl. tok umělý 17 15799
zast. pl. společný dvůr 3 24
zast. pl. zbořeniště 11 513
zast. pl. 252 51634
ostat.pl. jiná plocha 143 135102
ostat.pl. manipulační pl. 15 9360
ostat.pl. neplodná půda 188 128005
ostat.pl. ostat.komunikace 52 76402
ostat.pl. pohřeb. 1 1701
ostat.pl. silnice 8 75088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 21926
ostat.pl. zeleň 1 1121
Celkem KN 1373 7179843
Par. KMD 1373 7179843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 7
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 255
LV 322
spoluvlastník 458

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 15.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 19.09.2020 05:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.