k.ú.: 704369 - Nevšová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 190240
zahrada 188 132543
ovoc. sad 8 11895
travní p. 777 3057729
lesní poz 1151 3541166
vodní pl. tok přirozený 8 3583
vodní pl. tok umělý 36 44038
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 2 759
zast. pl. 267 88757
ostat.pl. jiná plocha 77 23194
ostat.pl. manipulační pl. 232 63727
ostat.pl. neplodná půda 150 143404
ostat.pl. ostat.komunikace 268 204571
ostat.pl. silnice 65 52186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10182
ostat.pl. zeleň 9 1354
Celkem KN 3399 7569413
Par. DKM 1031 3413710
Par. KMD 2368 4155703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 53
Celkem BUD 263
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 387
spoluvlastník 605

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2018
KMD 1:1000 21.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.06.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 24.07.2019 07:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.