k.ú.: 704326 - Nevid - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541192 - Nevid NUTS5 CZ0326541192
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1770472
zahrada 89 59425
travní p. 91 280316
lesní poz 38 2577445
vodní pl. nádrž přírodní 1 3481
vodní pl. nádrž umělá 2 17008
vodní pl. rybník 3 1890
vodní pl. tok umělý 7 2206
zast. pl. 125 55236
ostat.pl. jiná plocha 32 12166
ostat.pl. manipulační pl. 3 3512
ostat.pl. neplodná půda 1 229
ostat.pl. ostat.komunikace 71 57189
ostat.pl. pohřeb. 1 1194
ostat.pl. silnice 2 40062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12217
ostat.pl. zeleň 1 409
Celkem KN 716 4894457
Par. DKM 716 4894457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 62
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 124
LV 140
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2011
ZMVM 1:2000 24.02.1983 25.10.2011 Mimo zastavěné území měřítko 1:5000 Intravilán: příložná mapa 1:2000
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 25.09.2020 06:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička