k.ú.: 704199 - Neuměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532665 - Neuměřice NUTS5 CZ0203532665
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 4906138
zahrada 144 110727
ovoc. sad 14 51997
travní p. 39 98299
lesní poz 16 31972
vodní pl. nádrž umělá 1 495
vodní pl. tok přirozený 28 19974
zast. pl. společný dvůr 2 4585
zast. pl. zbořeniště 6 3359
zast. pl. 221 76181
ostat.pl. dráha 3 14215
ostat.pl. jiná plocha 39 18730
ostat.pl. manipulační pl. 12 6922
ostat.pl. neplodná půda 70 150661
ostat.pl. ostat.komunikace 76 109136
ostat.pl. silnice 4 40068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10416
Celkem KN 945 5653875
PK 12 41988
Celkem ZE 12 41988
Par. DKM 398 5242366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 216
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 296
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 26.05.2019 03:19

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.