k.ú.: 704199 - Neuměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532665 - Neuměřice NUTS5 CZ0203532665
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 4891214
zahrada mez, stráň 5 1225
zahrada 174 145801
ovoc. sad 9 37103
travní p. mez, stráň 1 38
travní p. 32 96983
lesní poz 4 28082
vodní pl. nádrž umělá 1 716
vodní pl. tok přirozený 20 19101
zast. pl. společný dvůr 1 4334
zast. pl. zbořeniště 2 2122
zast. pl. 220 81683
ostat.pl. dráha 3 14250
ostat.pl. jiná plocha 41 20134
ostat.pl. manipulační pl. 7 3095
ostat.pl. neplodná půda 65 148756
ostat.pl. ostat.komunikace 65 110128
ostat.pl. silnice 4 38121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10247
ostat.pl. zeleň 4 1762
Celkem KN 915 5654895
Par. DKM 915 5654895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 173
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 217
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 297
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2019
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2014
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 30.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička