k.ú.: 704156 - Neubuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585556 - Neubuz NUTS5 CZ0724585556
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 433036
zahrada 194 111842
ovoc. sad 12 27399
travní p. 701 1570965
lesní poz 299 2767936
vodní pl. nádrž umělá 3 3303
vodní pl. tok přirozený 9 43422
vodní pl. tok umělý 1 25
vodní pl. zamokřená pl. 1 1597
zast. pl. zbořeniště 12 1156
zast. pl. 272 88749
ostat.pl. jiná plocha 188 101365
ostat.pl. manipulační pl. 25 63829
ostat.pl. neplodná půda 89 69991
ostat.pl. ostat.komunikace 195 86783
ostat.pl. silnice 27 19974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 3565
ostat.pl. zeleň 3 580
Celkem KN 2294 5395517
Par. DKM 1 86
Par. KMD 2293 5395431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 255
LV 303
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 18:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.