k.ú.: 704130 - Tuchyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530298 - Netvořice NUTS5 CZ0201530298
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1420269
zahrada 47 53476
ovoc. sad 3 12161
travní p. mez, stráň 1 279
travní p. 80 491771
lesní poz 95 761968
vodní pl. nádrž přírodní 2 416
vodní pl. nádrž umělá 4 1723
vodní pl. rybník 1 3438
vodní pl. tok umělý 14 6097
vodní pl. zamokřená pl. 9 6984
zast. pl. 43 23056
ostat.pl. jiná plocha 6 3974
ostat.pl. manipulační pl. 3 4214
ostat.pl. neplodná půda 57 43946
ostat.pl. ostat.komunikace 34 27785
ostat.pl. silnice 5 41316
Celkem KN 536 2902873
Par. KMD 536 2902873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 42
LV 79
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2009
S-SK GS 1840 20.05.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 18:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička