k.ú.: 704075 - Nebílovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540340 - Nebílovy NUTS5 CZ0324540340
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 1698357
zahrada 154 135224
ovoc. sad 97 524386
travní p. 311 959214
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 71 1473701
vodní pl. nádrž umělá 1 718
vodní pl. rybník 1 4207
vodní pl. tok přirozený 61 36486
vodní pl. tok umělý 20 5240
vodní pl. zamokřená pl. 1 771
zast. pl. společný dvůr 6 6599
zast. pl. zbořeniště 1 78
zast. pl. 242 83906
ostat.pl. jiná plocha 67 53322
ostat.pl. manipulační pl. 5 4165
ostat.pl. neplodná půda 96 94146
ostat.pl. ostat.komunikace 96 132711
ostat.pl. pohřeb. 2 4302
ostat.pl. silnice 4 28570
ostat.pl. zeleň 16 10331
Celkem KN 1540 5256491
Par. DKM 1540 5256491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 123
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 240
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 321
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.07.2017
DKM 1:1000 14.05.2001
S-SK GS 1:2880 1838 14.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 19.09.2020 04:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.