k.ú.: 704024 - Dlouhá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545643 - Netřebice NUTS5 CZ0312545643
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 754 2234337
zahrada 100 62002
ovoc. sad 6 26121
travní p. 392 575384
lesní poz 625 2052594
vodní pl. nádrž umělá 11 2913
vodní pl. rybník 4 2475
vodní pl. tok přirozený 1 3051
vodní pl. tok umělý 14 1763
vodní pl. zamokřená pl. 31 15458
zast. pl. 89 32559
ostat.pl. dráha 1 49949
ostat.pl. jiná plocha 19 5275
ostat.pl. manipulační pl. 37 23446
ostat.pl. neplodná půda 218 155015
ostat.pl. ostat.komunikace 129 56352
ostat.pl. silnice 2 48075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 559
Celkem KN 2434 5347328
Par. DKM 2434 5347328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 77
LV 144
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2009
ZMVM 1:2000 28.02.1989 10.04.2009
S-SK GS 1:2880 1827 28.02.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 03:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička