k.ú.: 704016 - Netřebice u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534919 - Netřebice NUTS5 CZ0208534919
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 4749419
zahrada 64 34117
ovoc. sad 1 4243
travní p. 13 91818
lesní poz 2 19469
vodní pl. nádrž umělá 3 4110
vodní pl. tok přirozený 18 158215
vodní pl. tok umělý 1 1017
zast. pl. společný dvůr 1 5195
zast. pl. zbořeniště 1 1320
zast. pl. 175 98239
ostat.pl. jiná plocha 37 50593
ostat.pl. manipulační pl. 14 62390
ostat.pl. neplodná půda 2 1236
ostat.pl. ostat.komunikace 43 135934
ostat.pl. pohřeb. 1 1496
ostat.pl. silnice 9 85413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7326
ostat.pl. zeleň 20 83425
Celkem KN 610 5594975
Par. DKM 610 5594975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 172
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 211
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2005
DKM-KPÚ 16.12.2003 1:1000 31.05.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 08:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.