k.ú.: 704008 - Netřeba - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 3295802
zahrada 40 30498
ovoc. sad 1 10887
travní p. 5 14603
lesní poz 1 256
vodní pl. nádrž umělá 2 6727
vodní pl. tok umělý 134 56074
vodní pl. zamokřená pl. 2 8279
zast. pl. zbořeniště 5 1455
zast. pl. 63 30014
ostat.pl. dráha 2 47016
ostat.pl. jiná plocha 15 36736
ostat.pl. manipulační pl. 19 184553
ostat.pl. neplodná půda 3 15019
ostat.pl. ostat.komunikace 24 28110
ostat.pl. silnice 10 36679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3862
ostat.pl. zeleň 5 768
Celkem KN 527 3807338
Par. KMD 527 3807338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 62
LV 133
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.09.2020 05:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.