k.ú.: 704008 - Netřeba - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 3295802
zahrada 40 30376
ovoc. sad 1 10887
travní p. 5 14603
lesní poz 1 256
vodní pl. nádrž umělá 2 6727
vodní pl. tok umělý 134 56074
vodní pl. zamokřená pl. 2 8279
zast. pl. zbořeniště 5 1455
zast. pl. 61 29560
ostat.pl. dráha 2 47016
ostat.pl. jiná plocha 16 36960
ostat.pl. manipulační pl. 19 184905
ostat.pl. neplodná půda 3 15019
ostat.pl. ostat.komunikace 24 28110
ostat.pl. silnice 10 36679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3862
ostat.pl. zeleň 5 768
Celkem KN 525 3807338
Par. KMD 525 3807338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 60
LV 136
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.