k.ú.: 703991 - Kopeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1523226
zahrada 25 20129
ovoc. sad 1 7157
travní p. 36 141757
vodní pl. nádrž umělá 1 1415
vodní pl. tok umělý 41 8282
zast. pl. zbořeniště 2 270
zast. pl. 35 21769
ostat.pl. dráha 2 4032
ostat.pl. jiná plocha 4 739
ostat.pl. manipulační pl. 6 5770
ostat.pl. neplodná půda 43 72371
ostat.pl. ostat.komunikace 36 22588
ostat.pl. silnice 1 15420
ostat.pl. zeleň 5 453
Celkem KN 385 1845378
Par. KMD 385 1845378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 6
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 35
LV 60
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 07.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.05.2019 13:19

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.