k.ú.: 703991 - Kopeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1532552
zahrada 26 20121
travní p. 30 148914
vodní pl. nádrž umělá 1 1415
vodní pl. tok umělý 32 7475
zast. pl. zbořeniště 1 65
zast. pl. 36 21861
ostat.pl. dráha 2 4032
ostat.pl. jiná plocha 11 1752
ostat.pl. manipulační pl. 4 5566
ostat.pl. neplodná půda 34 63505
ostat.pl. ostat.komunikace 32 22553
ostat.pl. silnice 1 15420
ostat.pl. zeleň 4 397
Celkem KN 325 1845628
Par. KMD 325 1845628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 8
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 35
LV 60
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 07.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 01.10.2020 07:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička