k.ú.: 703991 - Kopeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1529898
zahrada 26 20166
travní p. 33 148914
vodní pl. nádrž umělá 1 1415
vodní pl. tok umělý 39 8282
zast. pl. zbořeniště 2 270
zast. pl. 35 21815
ostat.pl. dráha 2 4032
ostat.pl. jiná plocha 5 758
ostat.pl. manipulační pl. 5 5921
ostat.pl. neplodná půda 40 65653
ostat.pl. ostat.komunikace 36 22588
ostat.pl. silnice 1 15420
ostat.pl. zeleň 4 397
Celkem KN 366 1845529
Par. KMD 366 1845529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 6
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 35
LV 60
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 07.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 01:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.