k.ú.: 703974 - Netonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550833 - Bílsko NUTS5 CZ0316550833
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 448 1741296
zahrada 31 30068
travní p. 139 328369
lesní poz 100 1188161
vodní pl. nádrž umělá 4 3996
vodní pl. tok umělý 31 6833
zast. pl. 38 22832
ostat.pl. jiná plocha 25 5889
ostat.pl. manipulační pl. 22 23086
ostat.pl. neplodná půda 38 30590
ostat.pl. ostat.komunikace 44 35513
ostat.pl. silnice 7 31204
Celkem KN 927 3447837
Par. KMD 927 3447837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 34
LV 58
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 14:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička