k.ú.: 703915 - Netín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596183 - Netín NUTS5 CZ0635596183
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 894 3534172
zahrada 125 99625
ovoc. sad 3 7888
travní p. 683 915596
lesní poz les s budovou 34 1541
lesní poz 208 1294793
vodní pl. nádrž umělá 4 1404
vodní pl. rybník 23 581750
vodní pl. tok přirozený 6 156
vodní pl. tok umělý 70 13423
zast. pl. společný dvůr 2 1954
zast. pl. zbořeniště 2 1214
zast. pl. 249 103018
ostat.pl. jiná plocha 73 38828
ostat.pl. manipulační pl. 37 63922
ostat.pl. neplodná půda 40 40181
ostat.pl. ostat.komunikace 78 106936
ostat.pl. pohřeb. 3 4984
ostat.pl. silnice 32 62728
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2879
ostat.pl. zeleň 12 7554
Celkem KN 2579 6884546
Par. KMD 2579 6884546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 271
LV 296
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.