k.ú.: 703915 - Netín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596183 - Netín NUTS5 CZ0635596183
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2446
orná půda 759 3501808
zahrada 140 142224
ovoc. sad 3 7888
travní p. 523 896144
lesní poz les s budovou 34 1541
lesní poz 167 1294774
vodní pl. nádrž umělá 4 1404
vodní pl. rybník 20 581284
vodní pl. tok přirozený 6 156
vodní pl. tok umělý 140 26058
zast. pl. 258 105707
ostat.pl. jiná plocha 74 39231
ostat.pl. manipulační pl. 15 58257
ostat.pl. neplodná půda 38 40181
ostat.pl. ostat.komunikace 65 106925
ostat.pl. pohřeb. 3 4984
ostat.pl. silnice 9 62708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2879
ostat.pl. zeleň 13 7886
Celkem KN 2273 6884485
Par. KMD 2273 6884485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 280
LV 293
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 01.10.2020 07:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička