k.ú.: 703893 - Nětčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 368 3345857
zahrada 200 171289
ovoc. sad 18 88400
travní p. 50 134486
lesní poz les(ne hospodář) 1 2167
lesní poz 20 897353
vodní pl. nádrž umělá 1 381
vodní pl. tok přirozený 5 9952
zast. pl. 139 55224
ostat.pl. dráha 1 22338
ostat.pl. jiná plocha 43 102801
ostat.pl. manipulační pl. 37 47662
ostat.pl. neplodná půda 1 439
ostat.pl. ostat.komunikace 117 118097
ostat.pl. silnice 11 30084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3911
ostat.pl. zeleň 4 605
Celkem KN 1018 5031046
Par. DKM 1018 5031046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 134
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 258
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.2003
S-SK ŠD 1:2500 1917 01.09.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.05.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 06:56

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.