k.ú.: 703869 - Neštěmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 169818
zahrada 282 171664
ovoc. sad 1 3227
travní p. 264 719858
lesní poz les(ne hospodář) 2 12149
lesní poz 74 407974
vodní pl. nádrž umělá 1 1175
vodní pl. tok přirozený 11 218063
vodní pl. tok umělý 2 151
zast. pl. společný dvůr 6 481
zast. pl. zbořeniště 31 10057
zast. pl. 1097 210976
ostat.pl. dráha 5 77279
ostat.pl. jiná plocha 213 161431
ostat.pl. manipulační pl. 138 505545
ostat.pl. neplodná půda 131 88743
ostat.pl. ostat.komunikace 228 156596
ostat.pl. silnice 28 113526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 32976
ostat.pl. zeleň 228 108032
Celkem KN 2843 3169721
Par. DKM 2843 3169721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 105
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 91
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 146
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 57
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1049
byt.z. byt 1120
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 40
Celkem JED 1164
LV 1615
spoluvlastník 2710

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 03.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.05.2019 18:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.