k.ú.: 703869 - Neštěmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 169818
zahrada 282 171664
ovoc. sad 1 3227
travní p. 264 719858
lesní poz les(ne hospodář) 2 12149
lesní poz 74 407974
vodní pl. nádrž umělá 1 1175
vodní pl. tok přirozený 11 218063
vodní pl. tok umělý 2 151
zast. pl. společný dvůr 6 481
zast. pl. zbořeniště 31 10057
zast. pl. 1098 211055
ostat.pl. dráha 5 77279
ostat.pl. jiná plocha 213 161325
ostat.pl. manipulační pl. 138 505537
ostat.pl. neplodná půda 131 88743
ostat.pl. ostat.komunikace 228 156585
ostat.pl. silnice 31 113405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 32976
ostat.pl. zeleň 229 108201
Celkem KN 2848 3169723
Par. DKM 2848 3169723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 105
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 146
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 57
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1050
byt.z. byt 1120
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 40
Celkem JED 1164
LV 1619
spoluvlastník 2723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 03.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.07.2019 17:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.