k.ú.: 703851 - Nesvačily pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 869469
zahrada 30 15233
ovoc. sad 3 10035
travní p. 32 131625
lesní poz les s budovou 2 106
lesní poz 12 138139
vodní pl. nádrž umělá 3 4409
vodní pl. rybník 3 145345
vodní pl. tok přirozený 9 7672
vodní pl. tok umělý 1 312
zast. pl. 60 18490
ostat.pl. jiná plocha 20 9391
ostat.pl. manipulační pl. 1 7549
ostat.pl. neplodná půda 37 50701
ostat.pl. ostat.komunikace 26 41154
ostat.pl. silnice 7 19738
Celkem KN 283 1469368
Par. DKM 283 1469368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 61
LV 72
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.2013
DKM-KPÚ 07.12.2010 1:1000 07.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1824 02.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.