k.ú.: 703842 - Nesvačily u Berouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534269 - Nesvačily NUTS5 CZ0202534269
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 176
orná půda 349 1364340
zahrada 142 124379
ovoc. sad 4 5977
travní p. 212 554236
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 42 491867
vodní pl. nádrž umělá 1 1368
vodní pl. tok přirozený 7 2445
vodní pl. tok umělý 126 22901
vodní pl. zamokřená pl. 5 2076
zast. pl. 124 39445
ostat.pl. dráha 9 16938
ostat.pl. jiná plocha 51 14642
ostat.pl. manipulační pl. 1 1537
ostat.pl. neplodná půda 21 12020
ostat.pl. ostat.komunikace 52 69207
ostat.pl. silnice 11 14538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1371
Celkem KN 1160 2739495
Par. KMD 1160 2739495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 123
LV 205
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 22.09.2020 15:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.