k.ú.: 703729 - Neslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583481 - Neslovice NUTS5 CZ0643583481
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1084 3440803
zahrada 276 80229
travní p. 144 239018
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz 596 1353790
vodní pl. nádrž umělá 1 1149
vodní pl. tok přirozený 55 10060
zast. pl. společný dvůr 3 2095
zast. pl. zbořeniště 8 2063
zast. pl. 454 114472
ostat.pl. jiná plocha 152 70680
ostat.pl. manipulační pl. 118 74101
ostat.pl. neplodná půda 212 98335
ostat.pl. ostat.komunikace 224 163641
ostat.pl. pohřeb. 1 2407
ostat.pl. silnice 71 85888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 30874
ostat.pl. zeleň 35 54804
Celkem KN 3463 5824436
Par. DKM 3463 5824436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 233
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
č.e. zem.stav 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 427
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 625
spoluvlastník 859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.09.2015 1:1000 02.10.2015 *)
DKM 1:1000 09.07.2013
DKM 1:1000 10.12.2012
ZMVM 1:2000 01.04.1991 10.12.2012
THM-G 1:2000 31.12.1965 02.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 01.10.2020 07:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička