k.ú.: 703711 - Nerošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 830177
zahrada 27 19580
travní p. 37 60363
lesní poz 30 418388
vodní pl. tok přirozený 9 12707
vodní pl. tok umělý 2 262
zast. pl. zbořeniště 2 598
zast. pl. 29 16702
ostat.pl. jiná plocha 6 3566
ostat.pl. manipulační pl. 2 960
ostat.pl. neplodná půda 1 259
ostat.pl. ostat.komunikace 21 22551
ostat.pl. silnice 10 14532
ostat.pl. zeleň 4 2396
Celkem KN 309 1403041
Par. KMD 309 1403041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 27
LV 60
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.05.2019 21:19

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.