k.ú.: 703711 - Nerošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 836290
zahrada 28 24165
travní p. 27 58471
lesní poz 16 417747
vodní pl. tok přirozený 6 12707
vodní pl. tok umělý 2 262
zast. pl. 28 16944
ostat.pl. jiná plocha 6 1190
ostat.pl. ostat.komunikace 16 27407
ostat.pl. silnice 1 4712
ostat.pl. zeleň 3 3146
Celkem KN 230 1403041
Par. KMD 230 1403041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 28
LV 58
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1824 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.09.2020 15:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.