k.ú.: 703699 - Dolní Nerestce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562157 - Nerestce NUTS5 CZ0314562157
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1805109
zahrada 66 43836
ovoc. sad 3 3250
travní p. 80 300153
lesní poz 10 55773
vodní pl. nádrž přírodní 1 98
vodní pl. nádrž umělá 1 901
vodní pl. rybník 1 25114
vodní pl. tok přirozený 5 56916
vodní pl. tok umělý 4 4858
vodní pl. zamokřená pl. 1 1426
zast. pl. společný dvůr 2 165
zast. pl. zbořeniště 1 438
zast. pl. 64 39865
ostat.pl. dráha 1 4957
ostat.pl. jiná plocha 21 30288
ostat.pl. manipulační pl. 14 11711
ostat.pl. neplodná půda 46 37279
ostat.pl. ostat.komunikace 46 84042
ostat.pl. silnice 48 35230
ostat.pl. zeleň 5 18262
Celkem KN 551 2559671
Par. DKM 551 2559671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 62
LV 104
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.08.2018
DKM 1:1000 18.01.2008
ZMVM 1:2000 01.04.1987 18.01.2008 ZMVM (s okapy)
S-SK GS 1:2880 1830 18.01.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička