k.ú.: 703656 - Byškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535087 - Neratovice NUTS5 CZ0206535087
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 4946446
zahrada 136 60815
ovoc. sad 11 31570
travní p. 13 44171
lesní poz 10 20406
vodní pl. nádrž umělá 5 2779
vodní pl. tok umělý 30 30942
vodní pl. zamokřená pl. 7 27266
zast. pl. společný dvůr 8 1947
zast. pl. zbořeniště 4 1946
zast. pl. 255 119145
ostat.pl. jiná plocha 82 119896
ostat.pl. manipulační pl. 21 46740
ostat.pl. neplodná půda 21 8642
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 500
ostat.pl. ostat.komunikace 77 111869
ostat.pl. silnice 7 76063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16462
ostat.pl. zeleň 3 3153
Celkem KN 1056 5670758
Par. DKM 846 3521887
Par. KMD 210 2148871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 247
byt.z. byt 6
obč.z. byt 8
Celkem JED 14
LV 276
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2011
KMD 1:1000 28.04.2011
Ins. A 1:1000 01.01.1952 28.04.2011 1:2000, 1:1000, na části území
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2011 28.02.1824 1:2880,na části území


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 03:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.