k.ú.: 703567 - Neratovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535087 - Neratovice NUTS5 CZ0206535087
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 428407
zahrada 1035 472684
ovoc. sad 13 33636
travní p. 12 3149
lesní poz 7 51559
vodní pl. nádrž umělá 1 21
vodní pl. tok přirozený 4 76266
vodní pl. tok umělý 14 9424
vodní pl. zamokřená pl. 1 353
zast. pl. společný dvůr 10 3735
zast. pl. zbořeniště 20 3125
zast. pl. 2720 521588
ostat.pl. dráha 22 148995
ostat.pl. jiná plocha 265 297393
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 3146
ostat.pl. manipulační pl. 175 387254
ostat.pl. neplodná půda 41 34676
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 771
ostat.pl. ostat.komunikace 433 409916
ostat.pl. silnice 6 24322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 73810
ostat.pl. zeleň 255 306000
Celkem KN 5260 3290230
Par. DKM 5260 3290230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 951
č.p. byt.dům 38
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 48
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 241
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 991
bez čp/če jiná st. 129
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 90
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 2656
byt.z. byt 1529
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 55
obč.z. byt 61
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1688
LV 3008
spoluvlastník 5257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1952 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.05.2019 18:05

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.