k.ú.: 703567 - Neratovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535087 - Neratovice NUTS5 CZ0206535087
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 428177
zahrada 1107 485724
ovoc. sad 14 33636
travní p. 12 3149
lesní poz 7 51559
vodní pl. nádrž umělá 1 21
vodní pl. tok přirozený 4 76266
vodní pl. tok umělý 14 9424
vodní pl. zamokřená pl. 1 353
zast. pl. společný dvůr 10 3735
zast. pl. zbořeniště 20 3064
zast. pl. 2718 521511
ostat.pl. dráha 25 148995
ostat.pl. jiná plocha 266 282196
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 3146
ostat.pl. manipulační pl. 175 387205
ostat.pl. neplodná půda 41 34692
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 771
ostat.pl. ostat.komunikace 433 414979
ostat.pl. silnice 6 24322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 73874
ostat.pl. zeleň 284 303429
Celkem KN 5367 3290228
Par. DKM 5367 3290228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 934
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 46
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 265
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 984
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 90
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 2657
byt.z. byt 1529
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 55
obč.z. byt 86
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 13
Celkem JED 1723
LV 3048
spoluvlastník 5365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1952 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička