k.ú.: 703541 - Nepřejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 1953435
zahrada 135 112856
ovoc. sad 2 14469
travní p. 318 984365
lesní poz 435 2131811
vodní pl. tok přirozený 7 17569
vodní pl. tok umělý 1 1022
zast. pl. společný dvůr 4 574
zast. pl. zbořeniště 9 2164
zast. pl. 109 45850
ostat.pl. jiná plocha 42 44536
ostat.pl. manipulační pl. 11 4943
ostat.pl. neplodná půda 304 239875
ostat.pl. ostat.komunikace 120 134070
ostat.pl. silnice 11 50431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 3419
Celkem KN 1890 5741389
Par. KMD 1890 5741389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 106
LV 232
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.